μ-ARC® - State-of-the-art technologie met grote ecologische en economische voordelen

Al in 1987 ontwikkelde Muehlhan een gesloten systeem voor recycling en hergebruik van staal grit. Het systeem heet μ-ARC® (abrasive recycling containers).